logo

Välkommen till Olle P:s Åkeri

Tror du, precis som vi, på god service och hög kvalitet?

Sedan 1968, när Olle Persson grundade vårt åkeri, har vi sett att alla kunder har olika behov och mål med sida transporter. För vissa är tiden avgörande, för andra är det våra chaufförers kompetens, priset eller kvaliteten. Vår flexibilitet i alla dessa olika uppdrag är något av det som kunderna alltid uppskattat allra mest.

Läs vår broschyr!

I nya hjulspår

pageImage

I december 2015 sålde Olles son Thomas åkeriet till oss. Vi har arbetat inom åkeriet sedan 1991 så man kan säga att företaget är lika familjärt som alltid. Christer ansvarar nu för trafikledningen, fakturering och kundkontakter medan Andreas sköter bilarna och driften. Ambitionen är att fortsätta företagets stabila utveckling genom att sköta alla uppdrag lika väl och att utvecklas tillsammans med kunderna på samma sätt som vi alltid gjort. Välkommen till oss! Andreas, Christer och alla medarbetare.

Vad vill du lasta?

Från vår depå i Ängelholm rullar ett trettiotal tippbilar varje dag, tjugo är egna och resten är åkare som kör på vårt uppdrag. Vi levererar och hämtar frakter av alla slag i hela Norden. Vi kör ingen linjetrafik utan enstaka eller återkommande transporter åt dig dit du vill. Vår verksamhet är säsongsvarierande. Under skördesäsong blir kvantiteterna större och turerna går oftare. Men det är inte bara spannmål, betor och potatis i vår last, det är lika ofta vägsalt och byggmaterial under andra delar av året.

Trafikledningen

I trafikledningen arbetar Christer, Oscar & Kid. De svarar på dina samtal och planerar miljösäkra och effektiva transporter enligt bästa rutt. Här får du alltid bra service. Servicen och flexibiliteten löper naturligtvis ända ut till dig. Det märker du när du träffar våra kompetenta och trevliga chaufförer härifrån trakten.

Trafiksäkerhetspolicy

Vår Ambition är att som yrkesmän vara ett föredöme i trafiken och medverka till att trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället. Med hjälp av vår trafiksäkerhetspolicy ska vi göra vår vistelse bland medtrafikanter säkrare och det är en självklarhet för alla i vår organisation, såväl transportledare som chaufförer.

Tjänster

Vi har en modern maskinpark med ett trettiotal tippbilar och en lastmaskin och kan därför erbjuda kunderna såväl transporter som lastmaskinstjänster. Lantbruksprodukter som foder, spannmål, sockerbetor och gödningsmedel har vi arbetat med sedan 1968. Godstyperna som vi hanterar har utökats under årens lopp. Vi klarar av att lasta och transportera det mesta och idag fylls bilarna med diverse såsom material till ridbanan, ensilage, sand, cementvaror, kalk, pellets, rör, stål, containrar.

Besök eller kontakta oss!

Ni hittar oss på Åkerslundsgatan 7 i Ängelholm. Tfn: 0431-36 53 80 E-post: info@ollepsakeri.se Kontoret är bemannat vardagar kl.07.00 – 17.00

Besök eller kontakta oss!

Olle P:s Åkeri

0431-36 53 80

Åkerslundsgatan 7, 262 73 Ängelholm